“เอนก”หวั่นปฏิรูปไปไม่สุดทาง

“เอนก”ย้ำปรองดองต้องเริ่มจากพรรคการเมือง ไม่ใช่โยนให้นายกฯ-คกก.ปฏิรูปทำฝ่ายเดียว หวั่นกลายเป็นปฏิรูปเพียงเสี้ยวเดียว แนะเลือกตั้งชูนโยบายท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่บ้านคงอุดม เขตบางเขน กรุงเทพฯ หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ จัดเสวนา “พลังท้องถิ่นไทย กับการปฏิรูปการเมืองไทย” โดยนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมือง กล่าวตอนหนึ่งว่า เชื่อว่าขณะนี้มีหลายคนกำลังคิดทำพรรคการเมือง

ซึ่งต้องคิดช่วยพัฒนาและปฏิรูปบ้านเมืองด้วย ทั้งนี้ในการปฏิรูปการเมือง สิ่งสำคัญคือการทำประเทศที่แตกแยกให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและเป็นแผ่นเดียวกัน โดยทำให้ประชาชนที่แตกแยกเป็นฝ่าย จงรักภักดีต่อพรรคใดพรรคหนึ่ง กลับมารักและเข้าใจกัน โดยการทำเรื่องการปรองดอง ไม่เช่นนั้นจะเป็นการปฏิรูปเพียงเสี้ยวเดียว ซึ่งมองในวันข้างหน้าหากมีพรรคการเมืองที่เริ่มจากท้องถิ่น นำท้องถิ่นเป็นหัวจักรการพัฒนา โดยทำเรื่องท้องถิ่นเป็นเรื่องอุดมการณ์และเน้นเพิ่มบทบาทให้กับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  จะมีความน่าสนใจกว่าพรรคการเมืองที่เริ่มจากส่วนกลาง “การปฏิรูปการเมืองสำเร็จได้ต้อง เป็นการปฏิรูปที่สังคม คนทั้งประเทศและพรรคการเมืองทำ ไม่ใช่รัฐบาล นายกฯ หรือคณะกรรมการปฏิรูปทำฝ่ายเดียว ดังนั้นมีข้อเสนอให้พรรคการเมืองมีแนวคิดปฏิรูปการเมือง เพราะวันข้างหน้าพรรคการเมืองต้องเข้าปกครองประเทศ มีอำนาจและนโยบาย จึงต้องเตรียมคิดว่าจะสร้างความปรองดองและการปฏิรูปอย่างไรให้เกิดขึ้นได้จริง” นายเอนก กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Published by admin