เปิดแผนแม่บทโครงข่ายรถไฟรับเศรษฐกิจพิเศษลงทุน 2.7 ล้านล้านบาท

สนข. เปิดแผนลงทุนกว่า 2.7 ล้านล้านบาท ศึกษาแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพัฒนาพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธาน เปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ เพื่อนำเสนอผลการศึกษา วัตถุประสงค์ของโครงการ และแนวทางการจัดทำแผนแม่บทตลอดจนประโยชน์ของการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมงานกว่า 100 คน นายชยธรรม์ เปิดเผยว่า สนข. ได้ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทโครงการดังกล่าว เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางในภูมิภาคต่างๆ และเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและนักลงทุน ตลอดจนส่งเสริมระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง พร้อมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1.ระยะสั้น (เร่งด่วน) โครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างได้ภายใน 5 ปีแรก ปี 60-64 2.ระยะกลาง โครงการที่เริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปีที่ 6-10 ปี 65-69 และ 3.ระยะยาวโครงการที่เริ่มก่อสร้างภายหลังปีที่ 10 ปี 70-79

นายชยธรรม์ กล่าวต่อว่า แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟครอบคลุมทั่วประเทศ ประกอบด้วย  1.การพัฒนาทางคู่ในโครงข่ายทางรถไฟปัจจุบัน รวมระยะทาง 2,777 กม. แบ่งเป็น ระยะเร่งด่วน เช่น รถไฟทางคู่สายฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย, ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น, หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะกลาง เช่น รถไฟทางคู่สายปากน้ำโพ-เด่นชัย, ชุมทางศรีราชา-มาบตาพุด, สุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา, ชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะยาว เช่น รถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่, ช่วงชุมทางคลองสิบเก้า-อรัญประเทศ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Published by admin